OneTouch for Two

För mer njutning på tu man hand
Alla helautomatiska kaffemaskiner för hela bönor har förutom den redan välkända OneTouch-tillredningen också den nya funktionen OneTouch for Two. Denna funktion gör det möjligt att med en enkel knapptryckning samtidigt brygga två utsökta kaffespecialiteter. Det aktuella programmet startas automatiskt. På grund av den förkortade tillagningstiden blir det mer tid över för njutning på tu man hand.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning