Miele@home*

Det intelligenta nätverket
Vissa av Mieles hushållsmaskiner är förberedda för anslutning till ett datanätverk. Du känner igen dem på symbolen Miele@home. Ytterligare information hittar du på internet under www.miele-at-home.de*
Levereras från juli-september 2014Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning