Automatisk sköljfunktion och rengöringsprogram

Ett bra team när det gäller hygien och komfort
Teknisk innovation som du har direkt nytta av. De bekväma rengöringsprogrammen tillsammans med den automatiska sköljfunktionen åstadkommer perfekta resultat vad gäller hantering och hygien. Kalkavlagringar och föroreningar stoppas innan de hinner bildas. Det garanterar att din kaffemaskin får en lång livslängd och bidrar till att den behåller sitt värde.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning