EasyClick-mjölksystem

Bara hos Miele
Enkel fastdockning av mjölksystemet
Det bekväma EasyClick-systemet gör det möjligt att enkelt snäppa fast eller ta bort mjölksystemet från maskinens lucka på framsidan. Kaffemaskinerna i Generation 6000 har förutom den enkla fastsättningen en ytterligare nyhet – mjölkbehållaren består av högkvalitativt glas. Förutom en förenklad rengöring betyder glasmaterialet att du alltid har kontroll på nivån i behållaren.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning