CupSensor

Bara hos Miele
Ny, automatisk avkänning av koppens kant
Den unika CupSensor-funktionen underlättar hanteringen av kaffemaskiner i Generation 6000. Denna innovation känner av koppens höjd och placerar centraltappen i rätt läge. Tack vare det idealiska avståndet undviks stänk, och man får perfekt kaffetemperatur och en optimal crema. Efter mjölkberedningen flyttas centraltappen uppåt 1 cm, för att undvika nedsmutsning.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning