KWT 6722 iS

Vinkyl för inbyggnad

Produktfördelar

Silence-system

Optimal ljuddämpning
Vinskåp är alltid igång och därför är låga bullervärden viktiga. Mieles vinskåp med Silence-System har ett särskilt bulleroptimerat kylkretslopp. Dessutom har målinriktad ljuddämpning applicerats på kritiska ställen, så att du inte behöver tänka på annat än matlagningen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning