FlexiFrame

Bara hos Miele
Säker placering av olika flaskstorlekar
De variabla flaskhyllorna ger perfekt stöd åt varje flaska. De enskilda ribborna kan flyttas med ett enkelt handgrepp och anpassar sig då till flaskor med olika former. Vinet lagras i optimalt läge.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning