Avstängning av boosterläge

Programmerbar toppeffekt
Boosterläget har en mycket stor lufteffekt och är tänkt för användning under en kort period när det har bildats mycket matos eller lukter, t.ex. om maten har bränts vid. Boosterläget kan programmeras så att fläkten efter 5 minuter automatiskt återgår till steg 3. På så sätt undviks onödig energiförbrukning.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning