KM 7667 FR

Induktionshäll

Produktfördelar

Intelligent kastrulligenkänning

Bara hos Miele
Intuitiv och intelligent
Flexibel häll, flexibel användning: Tack vare den intelligenta kastrulligenkänningen dyker manöverpanelen alltid upp bredvid kokkärlet – var du än ställt det. Manöverpanelen syns endast när kastruller eller pannor står på hällen. Om du skjuter på kärlet, följer sifferraden med. Hällen känner av kärlets storlek och använder på så sätt energin effektivt. Alla våra hällar med Full surface har intelligent kastrulligenkänning.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning