Torkskydd

Säker borttagning av smuts
Med en fingertryckning går det att spärra hällens användning under 20 sekunder. Alla inställningar sparas som de var innan. Tiden räknas tydligt ned på timern.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning