TempControl

Bara hos Miele
Stekning har aldrig varit enklare!
TempControl garanterar optimala resultat som är lika bra varje gång, hur du än vill tillaga maten. Därför finns ett steg för sjudning och tre för stekning, alla med idealiska temperaturer. Tack vare den konstanta temperaturen slipper du besvärlig reglering av de olika effektstegen. Förutom enkel användning har säkerheten högsta prioritet – inget kan längre brännas vid!
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning