Avstängning om ingen kastrull står på hällen

En bra säkerhetsfunktion
Om inget kokkärl står på en påslagen kokzon på induktionshällen, eller om man försöker använda ett olämpligt kokkärl, kan energitillförseln inte starta eller avbryts helt enkelt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning