Lättskött glaskeramik

En verklig lättnad
Glaskeramik är mycket enkel att rengöra. Den släta ytan gör att stänk och smuts snabbt och lätt kan tas bort. Det är speciellt enkelt på induktionshällar, eftersom ytan förblir relativt sval och nästan inget kan bränna fast på den.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning