Avkänning av kastrullstorlek

Bästa möjliga energiutnyttjande
På en induktionshäll avkänns kokkärlets storlek inom kokzonen och energi avges bara till kokkärlets yta. På så sätt används energi mycket effektivt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning