Individuell inställning

Allt efter behov
Hällens grundinställningar kan enkelt anpassas till individuella behov. Bland annat kan sensorknapparnas reaktionshastighet ställas om.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning