Uppkokningsautomatik

Sparar inte bara energi
Miele-automatiken sänker automatiskt den höga ingångseffekten (för snabb uppkokning) till en lägre nivå (för fortsatt tillagning vid sänkt värme). Du behöver inte komma ihåg att sänka värmen, maten bränns inte vid. Dessutom sparar du energi.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning