Överblick över alla produktfördelar

Toppmatad tvättmaskin
Produktfördelar

Låga förbrukningsvärden

Helt föredömligt
Mieles tvättmaskiner är miljövänliga och använder bara så mycket vatten och el som behövs. Mieles energisnålaste tvättmaskiner tvättar 20 % effektivare än vad som krävs för att uppfylla energieffektivitetsklass A+++.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning