Tillbehör fläktar

Kolfilter mot obehaglig lukt i köet

Undvika obehaglig lukt vid cirkulationsdrift
Cirkulationsfläktar (kolfilterfläktar) suger in vattenånga från matlagningen och filtrerar fett- och luktpartiklar. Eftersom den renade luften leds tillbaka till rummet behövs kolfiltret för att undvika obehagligt matos.
Fläktkåpor med frånluftsdrift
Vid frånluftsdrift leds den insugna luften direkt genom den vid ytterväggen eller på taket monterade fläkten och vidare ut i det fria. Därför krävs det inget kolfilter i detta driftsätt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning