Perfekt anpassad till produkter från Miele

Perfekt anpassad till produkter från Miele
Genom att använda originaltillbehör från Miele skyddar du den optimala funktionen hos dina Miele-maskiner. På så sätt får du tillförlitliga och perfekta resultat. Alla Mieles originaltillbehör har nämligen utvecklats speciellt för användning tillsammans med Miele-maskiner. De har testats intensivt och är perfekt anpassade till hushållsmaskiner från Miele.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning