Automatisk genomspolning av mjölkledningen

Ett plus när det gäller hygien
Efter beredning av kaffespecialiteter med mjölk startas automatiskt en sköljning av alla komponenter som innehållit mjölk med vattnet från vattenbehållaren. Det är en garanti för högsta komfort vad gäller hygien.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning