CupSensor

Bara hos Miele
Automatisk anpassning av centraltappen
CupSensor underlättar användningen av din helautomatiska kaffemaskin från Miele. Den här innovationen känner av koppens höjd och placerar tappen i rätt läge på en höjd mellan 8 och 16 cm. Tack vare det idealiska avståndet undviks stänk, och man får perfekt kaffetemperatur och en optimal crema. Efter mjölkberedningen flyttas centraltappen uppåt 1 cm, för att undvika nedsmutsning.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning