ComfortClean 

Bästa rengöring i diskmaskin 
Med ComfortClean blir rengöringen mycket lätt: Nästa alla enskilda komponenter i din kaffemaskin kan enkelt rengöras i diskmaskinen. Detta gäller bland annat vattenbehållaren, droppbrickan och sumpbehållaren/restbehållaren. Det gör att du kan hålla din maskin hygienisk och bidrar väsentligt till att värdet på din maskin vidhålls. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning