CupSensor* 

Bara hos Miele
Alltid i rätt position
Perfekt positionerad: Tack vare CupSensor* känner maskinen automatiskt av koppens höjd och för tappen till rätt position. CupSensor kan köras ner till 4 cm och upp till 16,5 cm. På så sätt undviker man stänk och du får plats med stora latteglas. BrilliantLight ger ett mjukt LED-ljus för optimal belysning som sätter din kopp i centrum.
Patent: EP 2454977 B1Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning