G 5222 SCU Selection

Underbyggda diskmaskiner

Produktfördelar

Varmvattenanslutning

Spara upp till 50 % ström*
Varje Miele diskmaskin kan anslutas till en varmvattenanslutning upp till 60 °C. På så sätt kan man reducera strömförbrukningen i programmet Fin upp till 50 %, och minska programtiden upp till 10 %. I programmet ECO sjunker diskmaskinens energiförbrukning till 0,45 kWh.
I Fin-programmet:Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning