Diskmaskin med vattenförbrukning från 6,5 liter

Den mest resurssnåla Mielediskmaskinen någonsin
Mieles diskmaskiner diskar uteslutande med färskvatten, och i Automatic-programmet redan vid en vattenförbrukning på 6,5 liter*, vilket är avgjort mindre än vad som ryms i en diskho. Därmed har Miele sänkt vattenförbrukningen med 85 % under de senaste 30 åren. Även energiförbrukningen sjunker till nya minimivärden: I ECO-programmet uppnår Mieles diskmaskiner en förbrukning på bara 0,83 kWh*.
modellberoendeUtrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning