Patenterad* AutoOpen-torkning

Bara hos Miele
För perfekt torkad disk
I slutet av diskprogrammet öppnas diskmaskinens lucka automatiskt och lämnar en fri spalt. På så sätt kommer frisk luft in till disken och till och med sådant som plastföremål blir helt och hållet torra. Genom ett särskilt luftflöde skyddas din bänkskiva mot fukt.
DE102007008950B4, EP2120671B1Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning