Perfect GlassCare

Bara hos Miele
Perfekt glans
Mjukt vatten är visserligen bra för rengöringen, men det är aggressivt mot glas. I programmet för glas hos diskmaskinerna från Miele Professional används därför Perfect GlassCare. Tekniken anpassar vattenhårdheten exakt, så att alla glas blir grundligt och samtidigt skonsamt diskade.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning