Överblick över alla produktfördelar

Diskmaskiner
Produktfördelar

Senare start och resttidsanvisning

Med ett öga på tiden
Med senare start kan du bestämma när det valda programmet ska starta, upp till 24 timmar i förväg. Efter programstarten visas den återstående programtiden på displayen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning