Överblick över alla produktfördelar

Diskmaskiner
Produktfördelar

Extra torrt

Perfekt resultat för glas och plast
Tack vare förlängd torkningsfas och förhöjd sköljtemperatur blir allt perfekt torrt, till och med glas och plast.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning