Extra torrt

Perfekt resultat för glas och plast
Tack vare förlängd torkningsfas och förhöjd sköljtemperatur blir allt perfekt torrt, till och med glas och plast.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning