Extra sparsamt

Tillvalet för medveten resurshantering
Det här tillvalet möjliggör ytterligare minskning av energiförbrukningen genom anpassade temperaturer och verkningstider.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning