Överblick över alla produktfördelar

Diskmaskiner
Produktfördelar

Eco Feedback

Alltid koll på förbrukningen
Diskmaskiner från Miele gör det lätt för dig att diska miljömedvetet dag efter dag. När du har valt ett visst program visar funktionen EcoFeedback i displayen hur hög den förväntade vatten- och energiförbrukningen är. På så sätt kan du bestämma dig för det ekologiskt bästa alternativet. I slutet av programmet kan du också ta fram de verkliga förbrukningsvärdena.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning