SensorDry *

Optimal torkning
Rumstemperaturen i köket och mängden disk i diskmaskinen kan påverka torkprocessen. I Automatic-programmet garanterar SensorDry ett optimalt torkresultat, även om förutsättningarna inte är idealiska.
DE102006042486B3, EP1902659B1Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning