TimeControl

Bara hos Miele
Alltid koll på programtiden
Kontroll på direkten. Den praktiska resttidsindikeringen med LED-lampor hos de helintegrerade diskmaskinerna visar när diskprogrammet är klart. En timme före programslut slocknar LED-lamporna från vänster till höger i intervall om 20 minuter. När programmet är klart öppnar AutoOpen-funktionen luckan på glänt. TimeControl lämpar sig perfekt för alla typer av inbyggnad, till och med för inbyggnad i överskåp och vid anslutande sockellist
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning