Patenterad* saltbehållare i luckan.

Fyll på salt enkelt och bekvämt
Den patenterade saltbehållaren finns i diskmaskinens lucka. Du kan fylla på den enkelt och bekvämt när luckan är halvöppen utan att behöva böja dig ner.
EP1457153B1, US7124765B2Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning