Perfect GlassCare *

Det bästa sättet att ta hand om dina glas
Mjukt vatten underlättar grundlig diskning, men är aggressivt mot glas. Därför är Mieles diskmaskiner utrustade med Perfect GlassCare-teknik. Den garanterar att dina glas diskas skonsamt, så att du kan ha glädje av dem under lång tid.
EP2233061B1Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning