FlexiTimer med EcoStart

Bara hos Miele
Skonar miljön och plånboken
Mieles diskmaskiner nu med förbättrade intelligenta funktioner. Med EcoStart kan du utnyttja tidsvariabla elpriser på ett miljömedvetet sätt och låta din diskmaskin välja det bästa elpriset för det aktuella programmet. Du kan programmera in de olika tarifferna och behöver bara bestämma senaste tidpunkt när disken måste vara klar. Inom det angivna tidsfönstret väljer diskmaskinen själv den starttidpunkt som ger det fördelaktigaste elpriset.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning