BrilliantLight*

Perfekt belysning för enkel iplockning
I den patenterade* luckstyrningen ingår 4 Power-LED-lampor som tänds automatiskt när diskmaskinen öppnas. Fyra effekt-LED lyser upp diskutrymmet i varje vrå. Hela diskmaskinens utrymme blir perfekt upplyst, och i- och urplockning av disken blir mycket lättare.
EP2233061B1, US8297768B2Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning