Vilket fryssystem önskar du? 

För långvarig förvaring av livsmedel är infrysning det bästa alternativet. Nyttiga ämnen och smak bevaras under en lång tid och de är alltid tillgängliga vid behov.Och tack vare modern frysteknik har frysskåpen från Miele tillförlitlig och bekväm kontroll över de låga temperaturerna – för optimala resultat och största njutning. 
 NoFrost
Tack vare NoFrost-systemet behöver du aldrig mer frosta av din frys från Miele. Genom cirkulationskylningen fördelas den kalla, torra luften jämnt, så att det inte kan bildas någon is i innerutrymmet. Dessutom isar din kyl eller frys inte igen, och lådorna får ingen störande isbeläggning som gör dem svåra att öppna eller stänga. NoFrost ger högsta bekvämlighet vid infrysningen och du slipper den besvärliga avfrostningen – för alltid. 
 ComfortFrost
Med ComfortFrost behöver kyldelen avfrostas mycket mera sällan. Tack vare förångaren som går runtom byggs is upp mycket långsammare i innerutrymmet. Du slipper arbetet med täta avfrostningar. 
 DuplexCool 
Två separat reglerade kylkretsar ger optimal kylning för kyl- respektive frysdelen. Dessutom finns ingen luftväxling mellan de båda områdena. Det betyder att livsmedel i kyldelen inte torkar ut, och att lukt från till exempel fisk, lök eller ost inte överförs till livsmedlen i frysdelen. DuplexCool ser till att dina livsmedel förvaras på ett säkert sätt i kyl/frys-kombinationer. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning