IceMaker

Istärningar för coola drycker
Med IceMaker producerar din kyl/frys-kombination från Miele upp till 100 färska istärningar per dag, helt automatiskt. Genom fast anslutning till färskvattenledningen produceras istärningarna kontinuerligt, ända tills förvaringsbehållaren är full.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning