Innerutrymme XL

Mer plats med XL-innerutrymme
Mieles kyl- och frysskåp med XL-innerutrymme erbjuder betydligt mer plats och komfort för förvaring av dina livsmedel. I kyldelen går det tack vare det större djupet att ställa skrymmande föremål som t.ex. plåtar. XL-innerutrymmet ger också tydligt mer volym i frysdelen och i PerfectFresh-zonen – på varje lådplan. Veckoinköpen blir dubbelt så roliga.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning