MasterCool – is- och vattendispenser

Is och kallt vatten med en knapptryckning
MasterCool-frysskåpet skämmer bort dig med en stor bekvämlighet: Med ett fingertryck på touchdisplayen serverar det is och vatten genom skåpdörren. Den integrerade belysningen ger dig ett stämningsfullt ljus i köket om du vill.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning