Miele MasterCool fryssystem

Två separat reglerade kylkretsar ger optimal kylning för kyl- respektive frysdelen. Dessutom finns ingen luftväxling mellan de båda områdena. Det betyder att livsmedel i kyldelen inte torkar ut, och att lukt från till exempel fisk, lök eller ost inte överförs till livsmedlen i frysdelen.

Förutom DuplexCool-funktionen erbjuder DuplexCool Pro en maximal effektförsörjning med två separata kompressorer – en för varje kylkretslopp.

På så sätt ger DuplexCool Pro professionella, säkra förvaringsförutsättningar för dina livsmedel i kyl/frys-kombinationer.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning