MasterCool - Active AirClean Filter

Skyddar mot luktöverföring
Livsmedel ska inte bara förvaras kylt, utan även i en luktfri miljö. Detta gäller även förvaring av vin. Lösningen: Miele Active AirClean Filter. Den innovativa kombinationen av substansen aktivt kol och naturprodukten kitosan gör att så gott som inga lukter uppstår i kylutrymmet. Filtret kan enkelt och snabbt integreras och kan användas direkt. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning