MasterCool – DuplexCool Pro

Optimal förvaring för dina livsmedel
DuplexCool Pro ger säker förvaring i kyl-/fryskombinationer. För stora enheter uppfylls den extra höga kyleffekten på bästa möjliga sätt av två kompressorer. Dessutom sker inget luftutbyte mellan områdena – livsmedel i kyldelen torkar inte ut och lukt från t.ex. fisk överförs inte till livsmedlen i frysdelen. Två separat reglerade kylkretsar ger optimal kylning för kyl- och frysdelen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning