MasterCool – Spillskydd

Skydd vid läckande vätskor
Om det någon gång läcker kan du ändå ta det lugnt: Glashyllorna är utrustade med en aluminiumprofil som löper komplett runt. Läckande vätskor hålls på så sätt tillbaka och nivåerna som ligger längre ner i kylskåpet skyddas.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning