Överblick över alla produktfördelar

Köksfläktar för inbyggnad
Produktfördelar

Energieffektivitetsklass

Högsta energieffektivitet
På energimärkningsetiketten finns information om fläktkåpans ekonomi och prestanda. Miele-produkter förenar de bästa värdena för fläkt-, fettfilter- och belysningseffektivitet. Dessutom är de mycket tysta.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning