Överblick över alla produktfördelar

Köksfläktar för inbyggnad
Produktfördelar

Säkerhetsavstängning

Alltid på den säkra sidan
Efter 10 timmar stängs fläkten av automatiskt. Även vid användarfel är säkerheten garanterad.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning