Överblick över alla produktfördelar

Köksfläktar för inbyggnad
Produktfördelar

Con@ctivity

Bara hos Miele
Automatik för intelligent fläktstyrning
Alltid optimal uppsugning av matos och lukt – samtidigt som du sparar energi: Det klarar en fläkt från Miele helt automatiskt om den är utrustad med automatikfunktionen Con@ctivity. Tack vare Con@ctivity kan nämligen din fläkt kommunicera med hällen. Con@ctivity registrerar information om vad som händer på hällen och överför informationen till fläktstyrningen i fläktkåpan. Miele-fläkten väljer automatiskt rätt drifteffektläge och ser till att du alltid har ett optimalt inomhusklimat. Själv kan du koncentrera dig fullt ut på matlagningen. Du behöver inte ens komma ihåg att stänga av. Efter en automatisk eftergångstid stängs fläkten av automatiskt och undviker onödig energiförbrukning. Manuell styrning är också möjlig.
Funktionsklara redan från fabrik
Vissa fläktar från Miele är utrustade med nya funktionen Con@ctivity 2.0 redan från fabrik. Skillnaden ligger i användning av radioteknik, som säkerställer stabil kommunikation mellan häll och fläkt. Fläkten är fabriksutrustad med kommunikationsmodulen och den nödvändiga modulen för Miele-hällen ingår i leveransen av fläkt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning