Ett passande driftsätt för alla kök

Frånluftsdrift
Frånluftsfläktar suger ut matos och filtrerar bort fettpartiklar med hjälp av fettfiltret. Via ett frånluftsrör leds den filtrerade luften ut till omgivningen. Med den filtrerade frånluften leds också matos och överflödig luftfuktighet bort från köket. För att leda ut frånluften behöver frånluftsfläktar en väggenomföring eller takkanal. Samtidigt måste frisk luft komma in, till exempel exempel genom ett öppet fönster. En fläkt med frånluftsdrift rekommenderas särskilt över en gashäll, eller för den som ofta använder fritös, grill eller wok. Dessa matlagningssätt orsakar en hög värme-, fett och ångbelastning som mest effektivt leds bort med frånluftsdrift. Dessutom försörjs gashällen med syre för förbränning genom den nödvändiga tilluften.
Frånluftsdrift med extern fläktmotor
Frånluftsdrift kan också ske i kombination med en extern fläktmotor som monteras utanför fläktkåpan, till exempel på ytterväggen eller på taket. Genom extern montering kan fläktbullret förläggas till en plats där det är mindre störande. Ljuden omedelbart intill fläktkåpan reduceras till ett minimum. För en påtaglig minskning av fläktljudet rekommenderas en frånluftsledning på minst 5 till 7 meter. Om du kan använda en extern fläkt beror det på hur ditt kök ser ut, hur frånluftsledningen utformats och på fläktkåpan.
Cirkulationsdrift (kolfilterdrift)
Kolfilterfläktar suger in matos och filtrerar bort lukt- och fettpartiklar via olika filterskikt. Den renade luften leds tillbaka in i köket. På så sätt skapas en luftcirkulation i ett slutet utrymme. För kolfilterfläktar behövs inga rörledningar, väggenomföringar eller takkanaler. Därför är monteringen enklare än för frånluftsfläktar, och ibland den enda möjliga (till exempel i höghus). En fläkt med kolfilterdrift kan passa bra över en elektrisk häll. Över en gashäll, där mycket värme bildas, bör du emellertid installera en frånluftsläkt i mån av möjlighet.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning