Så hittar du den optimala bredden för din häll

För små och medelstora kök
Fläktkåpor med
För stora och öppna kök
Fläktkåpor med
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning